Undervisningsministeren

Besøg af Christine Antorini

Christine Antorini deltog i såvel dansk, engelsk og matematikundervisningen med stor interesse. Hun var også i en undervisningstime i skolens værksted, hvor hun hyggede sig med lærerne og eleverne.
Det er ude i værkstedet det sker. Tre-fire unge mænd er i gang med at slibe og skære og bare snakke.
“Jeg er ved at lave det her tv-bord til mit værelse”, siger en af eleverne, mens han puster støvet væk efter sandpapiret. Ved siden af ham har en anden elev gang i noget, der ligner en lille motor med en stang på.
“Det er et ombygget el-løbehjul, som jeg skal have skilt ad og malet”. Begge elever går på Dagskolen Norddal.

Dagen har været lidt usædvanlig for skolen da undervisningsministeren er på besøg.
“Nej, vi har kun værkstedstimer, når det er på skemaet. Ellers har vi alle de andre fag lige som i folkeskolen”, fortæller eleven.
Men ellers er det ikke ligesom folkeskolen. Eleverne på dagskolen har prøvet kommunens folkeskoler, men passer ikke ind, hverken i inklusionsbestræbelser eller specialklasser.

“Det er meget bedre her, hvor vi er mere sammen med lærerne og pædagogerne, for eksempel spiser vi frokost sammen hver dag, der er mere sammenhold”, siger eleverne.
“Og vi lærer meget mere end i folkeskolen”, siger de.

Christine Antorini

(Tidligere undervisningsminister) besøgte Dagskolen Norddal for at få indsigt i og et billede af, hvordan man driver en professionel dagskole og laver så gode boglige og sociale resultater med de unge, som har det meget svært, for ikke at sige umuligt i de lokale folkeskoler.

Hun deltog i undervisningen i forskellige fag i løbet af dagen med stor interesse.