Bestyrelse

Dagskolen Norddal er organiseret og drevet som en fond – Fondel Norddal, der overordnet drives af en bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt leder Paw Løvschall.

Der er 3 eksterne medlemmer, der er udpeget med baggrund i deres pædagogiske, social faglige, økonomiske og/eller juridiske indsigt. Den ene af disse eksterne medlemmer er bestyrelsesformand.
Derudover er der 2 bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer Dagskolen Norddal.
Den ene er den skolefaglige leder der sidder permanent i bestyrelsen og den anden er medarbejderrepræsentant som vælges for 2 år ad gangen. Denne kan genvælges efter 2 år.

Bestyrelsen er organisationens øverste myndighed. Den ansætter og afskediger lederne samt træffer alle større væsentlige beslutninger vedr. organisationens drift.

Bestyrelsesformand:

Marina Gull Maj Kaiser
Skoleleder Bernadotteskolen –
Den Internationale skole i Hellerup

Bestyrelsesmedlem:

Morten Wiemann
Socialkonsulent og indehaver af sokon
socialkonsulenter i Fredensborg

Bestyrelsesmedlem:

Kasper Güldner Kolenda
Advokat og juridisk konsulent i Dansk Erhverv

Bestyrelsesmedlem:

Esben Tønder
Skolefaglig leder på Dagskolen Norddal

Bestyrelsesmedlem:

(medarbejderrepr.)

Bjørn Karstensen
Lærer på Dagskolen Norddal

Paw Løvschall

(uden stemmeret)

Leder af Dagskolen Norddal