Fondens formål

Uddrag af vedtægter for fonden Norddal

At støtte unge mennesker til at omskrive deres historie og hjælpe dem til at få troen på sig selv tilbage og genopdage lysten til at lære.
Dette kan b.la. opfyldes ved at arbejde med de unge med henblik på, at:

  • At give de unge selvtillid og selvværd.
  • At give de unge tro på/tillid til andre mennesker.
  • At give de unge selvstændig, personlig identitet.
  • At gøre de unge til “hele mennesker”.
  • At give de unge en grunduddannelse, der danner bases for fortsat uddannelse og læring.
  • At arbejde tværfagligt og praktisk orienteret og dermed sikre, at den enkelte får så optimale forhold for læring som muligt.
  • At yde personlig assistance, der kan hjælpe den unge til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med undervisning og læring.
  • At støtte op om de unges familier således at der sikres de bedste forudsætninger for, at den unge kan udvikle sig.
  • At skabe merværdi for samfundet, igennem at forebygge lange anbringelsesforløb uden for hjemmet.
  • At videreudvikle på anerkendte og gennemprøvede pædagogiske og undervisningsmæssige metoder, samt beskrive og dokumentere effekten af disse.