Rusmidler – kommune

På dagskolen Norddal accepterer vi ikke:

Rusmidler:

At man vælger at indtage rusmidler kan skyldes mange ting. Det kan have en beroligende effekt på den enkelte eller det kan blot skyldes, at det er en naturlig del af det miljø man færdes i, årsagerne er mange. Nogle bruger rusmidler ofte, andre blot en gang imellem. I forhold til læring og skolegang er det et faktum, at rusmidler virker sløvende på hjernen og på den måde gør det ekstra udfordrende at lære. På Dagskolen Norddal erkender vi, at nogle af de unge der går hos os bruger rusmidler. Vi må derfor på daglig basis vurdere hvordan og hvor meget undervisning den enkelte elev er i stand til at modtage, hvilket kan betyde at dagen måske ikke bliver som først planlagt for den enkelte, men i stedet bliver en dag hvor der bliver tilbudt et andet indhold i form af andre læringsaktiviteter. Det vil typisk være en aktivitet sammen med en pædagog, hvor der opbygges relation som på lang sigt kan støtte den unge til at vælge andre alternativer end rusmidler for at fungere bedre i hverdagen.

Vold:

Vold er ofte et råb om hjælp og et udtryk for at voldsudøveren er utryg.
På Dagskolen Norddal accepterer vi ikke grov vold, da vi lægger vægt på at skolen skal være et trygt miljø for både elever og ansatte. Vi arbejder derfor med en række redskaber til at nedtrappe konflikter, så tilspidsede situationer ikke udvikler sig til voldsepisoder. Vi kan her enten køre ud af huset og etablere relationer, samtaler og anden aktivitet, hvor den unge ikke er i skolemiljøet.
Hvis en ung alligevel bliver til fare for sig selv eller andre, vil vi tilbyde den unge at køre ham eller hende hjem, for at den unge kan få ro på sig selv og kan starte på en frisk den efterfølgende dag. Hvis en ung når at udøve vold og denne er af en så voldsom karakter at det vurderes strafbart, vil det blive meldt til politiet.

Sproget:

Der arbejdes fortløbende på at sproget på Norddal er anerkendende og respektfuldt. Sprogets udvikling er en evig udviklende proces, der aldrig når helt i mål.

Kriminalitet:

Nogle af de unge der går på Dagskolen Norddal har eller har haft kriminalitet tæt inde på livet. Kriminalitet er derfor noget som løbende vil blive debatteret på Dagskolen Norddal, er der alternativer? Og hvad kræver det at holde sig fri af kriminalitet? etc.

Samarbejdsrelationer:

Dagskolen Norddal vil have et tæt samarbejde med nærpoliti, misbrugsteamet First move, samt Gribskov kommune, hvorfor disse aktører ofte vil være synlige på Dagskolen Norddal.