Hero billede

Målgrupper, statistik og resultater

Afdelingsnavn:
Mandag:08.00 - 15.00
Tirsdag:08.00 - 15.00
Onsdag:08.00 - 15.00
Torsdag:08.00 - 15.00
Fredag:08.00 - 13.00
Lørdag:Lukket
Søndag:Lukket

Dagskolen Norddal henvender sig til unge mellem 12 og 17 år, bosiddende i Gribskov Kommune samt randkommunerne.
Dagskolen Norddal er et skole/-dagbehandlingstilbud for unge, der af faglige og/eller sociale grunde ikke kan rummes i den almindelige folkeskole.

Det er vores erfaring, at årsagen til unges manglende lyst til at lære og fordybe sig oftest skal findes i forhold omkring den unge, som dræner deres energi og mod til at lære. Det kan selvfølgelig have sit udspring i sociale eller familiemæssige vanskeligheder, men kan også være affødt af forskellige diagnoser som angst, ADHD, Asperger eller lign.

Uanset hvad årsagen skal findes i, så rummer alle unge masser af ressourcer som vil komme til udtryk når de rette betingelser er til stede.

Forskellige behov/forskellige modeller

Vi modtager unge med mange forskellige problematikker og forsøger hele tiden at anskue den unges situation så holistisk som muligt. Vi tilpasser vores tilbud så den unge hurtigt kommer i trivsel. En erfaringsmæssig god model til unge som i længere tid har været udenfor det etablerede skolevæsen er, at den unge til en start, kun er i skole 2-3 dage om ugen, for langsomt at komme i gang igen. Målet er naturligvis altid fuld skema på sigt. I den slags situationer opkræver vi naturligvis kun betaling for den reelle tid eleven er på skolen.

Vi ser os selv som en vigtig og ansvarlig aktør i forhold til Gribskov Kommunes samlede opgave med at udbyde kvalificerede undervisningstilbud til unge med særlige behov.

Vi deltager derfor meget gerne i sparring med relevante aktører omkring mere individuelle løsninger i forhold til unge med særlige behov.

Vores fysiske beliggenhed samt vores tætte samarbejde med Gribskov Kommune betyder, at Gribskov kommune har fortrinsretten til pladser på Dagskolen Norddal. Vores erklærede hensigt er at modtage de elever som Gribskov kommune visiterer til skolen, før vi modtager elever fra randkommunerne.

Statistik og resultater:

Siden vi startede dagskolen i 2013 har vi ført statistik over de elever der har gået på skolen. Betegnelsen “elever der før tid er fortsat i andet relevant tilbud/ anden uddannelse” dækker over elever der kan være startet på anden uddannelse eks. produktions skole, teknisk skole e.lign. midt i et skoleår.

Skoleåret 2013/14
Antal afgangselever : 2
Afsluttet med afgangsprøve : 2
Elever fortsat i uddannelse/ arbejde : 2
Elever der før tid er fortsat i andet relevant tilbud/ anden uddannelse : 3

Skoleåret 2014/2015
Antal afgangselever : 3
Afsluttet med afgangsprøve : 2
Elever fortsat i uddannelse/ arbejde : 2
Elever der før tid er fortsat i andet relevant tilbud/ anden uddannelse : 1

Skoleåret 2015/2016
Antal afgangselever : 10
Afsluttet med afgangsprøve : 7
Elever fortsat i uddannelse/ arbejde : 10
Elever der før tid er fortsat i andet relevant tilbud/ anden uddannelse : 1

Skoleåret 2016/2017
Antal afgangselever : 4
Afsluttet med afgangsprøve : 2
Elever fortsat i uddannelse/ arbejde : 4
Elever der før tid er fortsat i andet relevant tilbud/ anden uddannelse : 1

Skoleåret 2017/2018
Antal afgangselever : 3
Afsluttet med afgangsprøve : 2
Elever fortsat i uddannelse/ arbejde : 2
Elever der før tid er fortsat i andet relevant tilbud/ anden uddannelse : 2

Skoleåret 2018/2019
Antal afgangselever : 5
Afsluttet med afgangsprøve : 3
Elever fortsat i uddannelse/ arbejde : 5
Elever der før tid er fortsat i andet relevant tilbud/ anden uddannelse : 1

Skoleåret 2019/2020
Antal afgangselever : 6
Afsluttet med afgangsprøve : 5
Elever fortsat i uddannelse/ arbejde : 6
Elever der før tid er fortsat i andet relevant tilbud/ anden uddannelse : 0

Skoleåret 2020/2021
Antal afgangselever : 5
Afsluttet med afgangsprøve : 5
Elever fortsat i uddannelse/ arbejde : 5
Elever der før tid er fortsat i andet relevant tilbud/ anden uddannelse : 2

Menu
Skriv til os

Ring til os