Forældresamarbejde

På Dagskolen afholder vi forskellige årlige familiesammenkomster.

  • Årlig sommerafslutning med grill
  • 2 årlige handleplan møder
  • Årligt orienteringsmøde om uddannelses muligheder
  • Årligt orienteringsmøde om udlandsrejse

Det har stor betydning for unges trivsel, udvikling og læring, at forældre og skoletilbud sammen skaber rammen for et konstruktivt og ansvarsfuldt samarbejde. Derfor er det vigtigt, at både forældre og dagtilbud er bevidste om deres ansvar, rolle og handlemuligheder.

Udfordringer i samarbejdet mellem forældre og dagtilbud kan fx handle om, den enkelte unges behov, kontra gruppens behov. Et godt forældre samarbejde kræver derfor gensidig åbenhed, dialog og tillid.
Forældrene selv har selvfølgelig også et ansvar for at bidrage til samarbejdet. Det er deres ansvar, at barnet møder frisk og udhvilet i skolen til tiden, så den unge kan indgå i dagens aktiviteter. Forældrene har også ansvar for at videregive oplysninger, som kan have betydning for barnets dag, humør og reaktioner.

På Dagskolen Norddal orienterer vi forældrene, telefonisk en gang i ugen, typisk om fredagen, om hvordan ugen er gået. Det er både hvad der er gået godt, og det som har været mindre godt. Disse samtaler er meget vigtige, idet at forældrene jo i sagens natur kender den unge bedst og kan videre give værdifulde oplysninger der kan hjælpe til den unges trivsel og udvikling. Således lægger vi, lærere og pædagoger, op til et tæt og konstruktivt samarbejde med de enkelte forældre, således at alle trækker i samme retning for at hjælpe den unge.