Hero billede

Undervisningen

Afdelingsnavn:
Mandag:08.00 - 15.00
Tirsdag:08.00 - 15.00
Onsdag:08.00 - 15.00
Torsdag:08.00 - 15.00
Fredag:08.00 - 13.00
Lørdag:Lukket
Søndag:Lukket
Undervisningens forudsætninger

Undervisningen tager udgangspunkt i dels de pædagogiske/psykologiske vurderinger og dels i skoleudtalelser fra elevens nuværende og tidligere skoleforløb.
Undervisningsplanen justeres fortløbende, men revideres grundlæggende hvert halve år.

Lærerne holder løbende elevsamtaler og hvert halve år følges en elevsamtale op af en skole-hjem-forvaltning samtale med både elev, forældre, personale fra Norddal og sagsbehandler. På dette tidspunkt udarbejdes også et skolestatusnotat af elevens kontaktlærer.

Dagskolen Norddal tilstræber vi, at føre eleverne op til folkeskolens afgangsprøve (FSA).

Undervisningens opbygning

Undervisningen er fagdelt.

Skoletilbuddet er bygget op af en undervisningsdel i mere traditionel forstand jf. §5 i Folkeskoleloven og en værksteds- og praktikdel, jf. Folkeskolelovens § 9 stk. 5. Undervisningstimerne kan foregå på selve skolen, på værkstedet eller andet rum, hvis eleven ikke er i stand til at være i sociale sammenhænge med andre elever.

Sidstnævnte løsning anvendes så sjældent som muligt, da vi gør meget for at eleverne deltager i selve skolen.

Værkstedsdelen kan være erhvervsrettet på vores eget værksted.

Såvel værkstedsdelen som andre erhvervsretninger kan foregå på Dagskolen Norddal, og der er mulighed for at arbejde med tømrer/snedkerfaget, samt diverse kreative fag.

Uge/Semester/Årsplanlægning

Dagskolen Norddals personale arbejder ud fra en overordnet årsplan. De enkelte lærere er forpligtiget på at aflevere en årsplan for deres respektive fag for alle elever. Årsplanen skal godkendes af skolelederen.

Uge- og semesterplanlægningen koordineres løbende på de ugentlige pædagogiske møder.

Folkeskolens afgangsprøve FSA

Eleverne går til FSA jf. § 14 i Folkeskoleloven.

Eleverne udarbejder projektopgaven som beskrevet i Folkeskoleloven.

I praksis, kan der være elever, for hvem der må dispenseres for hele eller dele af FSA, på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering.

Der samarbejdes med Gribskov Kommune omkring afviklingen af FSA-prøver.

Menu
Skriv til os

Ring til os