Hero billede

Teori og metode

Afdelingsnavn:
Mandag:08.00 - 15.00
Tirsdag:08.00 - 15.00
Onsdag:08.00 - 15.00
Torsdag:08.00 - 15.00
Fredag:08.00 - 13.00
Lørdag:Lukket
Søndag:Lukket

Pædagogisk teori og metode på dagskolen norddal

Pædagogik fokus i organisationen
  • Kommunikation mellem personalet og de unge. Hvordan taler personalet til de unge? Hvilke fortællinger udspiller sig i kommunikationen?
  • Kommunikation i personalegruppen: hvordan omtaler og beskriver personalet den unge overfor hinanden?
  • Kommunikation med ungegruppen: Hvordan omtaler personalet den unge overfor de andre unge.
  • Måden, hvorpå personalet iscenesætter og præger de unges samvær og indbyrdes kommunikation.
  • Personalet som rollemodel for de unge.
  • Kollegial refleksion på alle niveauer som et uomgængeligt krav.

Teori model

”Når vi fortæller om livet, vælger vi elementer ud og kæder dem sammen i en bestemt rækkefølge i et forløb der giver mening. Får vi ikke tilstrækkelig støtte til at udvikle evnen til at skabe sammenhæng, bliver vi hjælpeløse, handlingslammet, ude af stand til at navigere i egne oplevelser og i forhold til omverdenen”.

”At fortælle sig selv om sig selv er som at opdigte en historie om, hvem og hvad vi er, hvad der er sket, og hvorfor vi gør, som vi gør”.

”Den unges selv-andre billede er et udtryk for hvordan den unge har fået og får organiseret sin kommunikation om sig selv og sine omgivelser”.

Med udgangspunkt i de 3 udsagn møder vi de unge med en tilgang hvor den unge ikke er problemet, men der er nogle problemer som igen og igen har spændt ben for den unge, således at han har mistet lysten til at lære. Vi hjælper den unge til at indse at det ikke er ham der er problemet, men problemet der er problemet.

Vi går i gang med, sammen med den unge, at omskrive den unges selv-andre billede, fra jeg er dårlig i skolen, jeg skændes altid med andre, jeg duer ikke til noget, til jeg er god i skolen, jeg er en god kammerat, jeg er rigtig god til mange ting.

Menu
Skriv til os

Ring til os