Hero billede

Pædagogisk indsats

Afdelingsnavn:
Mandag:08.00 - 15.00
Tirsdag:08.00 - 15.00
Onsdag:08.00 - 15.00
Torsdag:08.00 - 15.00
Fredag:08.00 - 13.00
Lørdag:Lukket
Søndag:Lukket

Dagligdagen

Vil være bygget op omkring en positiv livsanskuelse, hvor de unge motiveres til at se vigtigheden af selvomsorg og social interaktion. Dagen vil starte med fælles morgenmad, hvor den kommende dag gennemgås og planlægges, således at eleverne allerede der oplever at have indflydelse på deres egen hverdag.

Efter fælles morgenmad starter de forskellige undervisningsmoduler. Kl. 11.45 spises der fælles frokost. Formiddagens moduler drøftes, og der lægges her vægt på, at de unge skal have mulighed for at fortælle de andre, hvad de hver især har lavet og lært. Når skoledagen er slut, samles alle og dagen tales igennem – hvad har været godt, skidt, spændende, kedeligt osv.

Dette giver lærere og øvrigt personale mulighed for løbende at optimere deres læringsstile, således at eleverne hurtigst muligt opnår en lyst og glæde ved at lære og blive undervist.

Resten af eftermiddagen vil der være mulighed for forskellige aktiviteter eller blot samtaler og samvær med autentiske og troværdige voksne.

Den pædagogiske tilgang

Det er vigtigt for os, at vi møder eleverne/de unge anerkendende, der hvor de er. Det er vores erfaring, at årsagen til unges manglende lyst til at lære og fordybe sig oftest skal findes i forhold omkring den unge, som dræner deres energi og mod til at lære. Mobning, lavt selvværd/selvtillid, problemer i familien, dårlige kammerater osv.

Vores tilgang og møde med de unge vil derfor være inspireret af relationstrekanten, hvor man møder de unge med en erkendelse af, at den unge er ”mester i sit eget liv”. Man er nysgerrig på, hvilke resurser og kvaliteter den unge indeholder, samt om den unge kan komme med eksempler på, hvornår læring har været spændende.  Ved at møde de unge på denne måde opnår man de unges tillid, hvilket hurtigt fører til at de får mod og lyst til at spejle sig i den voksne og blive nysgerrige på, hvad de kan lære af den voksne. Dermed er der lagt et godt fundament for, at den unges selvværd og selvtillid kan begynde at vokse, og læring kan finde sted.

Vores daglige arbejde med de unge vil som udgangspunkt tage afsæt i den narrative tilgang, hvor vi både undervisningsmæssigt og socialpædagogisk vil støtte og hjælpe den unge til at ”skrive sin historie om”, ud fra de erfaringer den unge bringer med sig i forhold til tidligere undervisningstilbud, fritid, familieliv osv. For os er det vigtigt, at den unge støttes til at skille sine erfaringer og negative oplevelser fra sin personlighed, men begynder at opleve sine negative erfaringer som noget, der ligger udenfor hans/hendes egen personlighed.

På denne måde kan den unge støttes til at se på sine problemer og vanskeligheder mere nuanceret og ikke automatisk kæde dem sammen med sin personlighed og dermed stå tilbage med et negativt selvbillede. Ved at arbejde på denne måde med de unge levnes der plads til, at den unge får flere handlemuligheder både i undervisningen og i fritiden, og konfliktniveauet bringes ned.

Menu
Skriv til os

Ring til os