Årsplan elev/handleplan

Årsplanen står ikke alene. Vi arbejder ud fra målstyret undervisning, hvor lærere, pædagoger og elever er engageret om at nå læringsmål, og hvor læringsmål er tydelige for eleverne.

Der planlægges således undervisning ud for læringsmål for eleven. Det vil sige, hvad eleven skal kunne. For hver elev skal der være tydelige læringsmål, som giver både læreren og eleverne mulighed for at prioritere og fokusere på det vigtigste og skabe fælles engagement om at nå målene.

Læringsmålstyret undervisningsforløb indeholder tre faser:

 • Planlægningsfasen
 • Gennemførelsesfasen
 • Evalueringsfasen

I hver fase overvejes læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

I planlægningsfasen ses på:

 • Før: Hvad kan eleverne allerede (mål der er nået) – forudsætninger hos eleverne.
 • Nu: Hvad er det nye, de skal lære (mål for det nye forløb)
 • Efter: Hvad skal det nye lede frem til, at de dernæst skal lære (mål for næste forløb)

Læringsmål skal omsættes didaktisk, således at:

 • De konkret knyttes til forløb, aktiviteter og elever
 • Der skabes passende læringsudfordringer for alle – trin på vejen
 • De kan forstås af eleverne
 • Læreren kan vurdere, om eleverne har nået målene – tegn på læring.
  Eleverne selv kan vurdere, om de har nået målene.