Underviser i klasselokale

Hos Dagskolen Norddal

Motiverer vi de unge til at se vigtigheden af egenomsorg og social interaktion

Kontakt os i dag
Afdelingsnavn:
Mandag:08.00 - 15.00
Tirsdag:08.00 - 15.00
Onsdag:08.00 - 15.00
Torsdag:08.00 - 15.00
Fredag:08.00 - 13.00
Lørdag:Lukket
Søndag:Lukket

Norddal tilbyder

Elever

Forældre

Kommunen

Om skolen

En skole med fokus på eleven

Om Dagskolen Norddal

Dagskolen Norddal leverer en præcis dokumentation af såvel økonomi som undervisningsmæssigt/ pædagogisk indhold.

På skolen afholdes der 2 årlige handleplansmøder med eleven, forældre, sagsbehandler og skolepsykolog. Dagskolen Norddal følger Gribskovs kommunes feriekalender for skoleåret.

Læs mere om vores forløb ➔
Om skolen

Elevens bedste, hele vejen

Undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i dels de pædagogiske/psykologiske vurderinger og dels i skoleudtalelser fra elevens nuværende og tidligere skoleforløb.
Undervisningsplanen justeres fortløbende, men revideres grundlæggende hvert halve år.

Lærerne holder løbende elevsamtaler og hvert halve år følges en elevsamtale op af en skole-hjem-forvaltning samtale med både elev, forældre, personale fra Norddal og sagsbehandler. På dette tidspunkt udarbejdes også et skolestatusnotat af elevens kontaktlærer.

Dagskolen Norddal tilstræber vi, at føre eleverne op til folkeskolens afgangsprøve (FSA).

Læs mere om vores forløb ➔

Til forældrene

Dagskolen Norddal henvender sig til unge mellem 12 og 17 år, bosiddende i Gribskov Kommune samt randkommunerne. Dagskolen Norddal er et skole/-dagbehandlingstilbud for unge, der af faglige og/eller sociale grunde ikke kan rummes i den almindelige folkeskole.

Det er vores erfaring, at årsagen til unges manglende lyst til at lære og fordybe sig oftest skal findes i forhold omkring den unge, som dræner deres energi og mod til at lære.

Kontakt os omkring dit barn ➔
Til forældrene

Til kommunen

Vi ser os selv som en vigtig og ansvarlig aktør i forhold til Gribskov Kommunes samlede opgave med at udbyde kvalificerede undervisningstilbud til unge med særlige behov.

Vi deltager derfor meget gerne i sparring med relevante aktører omkring mere individuelle løsninger i forhold til unge med særlige behov.

Vores fysiske beliggenhed samt vores tætte samarbejde med Gribskov Kommune betyder, at Gribskov kommune har fortrinsretten til pladser på Dagskolen Norddal. Vores erklærede hensigt er at modtage de elever som Gribskov kommune visiterer til skolen, før vi modtager elever fra randkommunerne.

Læs mere om vores tilgang ➔
Til kommunen
Skriv til os

Ring til os